Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle foto’s die op mijn website staan mogen alleen door mij gebruikt worden, het is niet toegestaan foto’s te gebruiken vanaf mijn website.

AileenFotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio. Wanneer er minder in aantal of minder goede foto’s genomen kunnen worden dan normaal wat buiten mijn invloed vallen, zoals een kindje die niet wilt meewerken, weersomstandigheden, niet opvolgen van mijn instructies etc. zoeken wij gezamenlijk naar een passende oplossing, het bedrag dient wel voldaan te worden.

AileenFotografie zorgt ervoor om kans op storingen en fouten tijdens een fotosessie tot een minimum te beperken.

Mijn website houd ik met alle zorg bij, mochten er onverhoopt toch fouten op staan kunnen daar geen rechten aan ontleent worden. Ik ben altijd in mijn recht om informatie te wijzigen. 

Mocht u tijdens een fotosessie ontevreden zijn of iets niet mooi vinden kunt u dat direct tegen mij zeggen, dan kan ik daar meteen iets aan doen, klachten achteraf worden als ongegrond beschouwd. 

Bestanden blijven in mijn archief, dit archief wordt eens per 3 maanden opgeschoond, het is dan niet meer mogelijk bij verlies van bestanden deze op te vragen, u dient dus zelf voor een goede back-up te zorgen. 

Een fotosessie is een hele happening en ik snap dat je graag snel ook even een foto wilt maken met je telefoon/camera, graag dit beperken tot het minimum (1 of 2 foto’s) je hebt tenslotte mij gevraagd om mooie foto’s te maken, dus geniet ook van de sessie!

Bij het gebruikmaken van mijn diensten gaat u automatische akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

 1. Tarieven, betaling en annulering
 • Informatie met betrekking tot de tarieven van AileenFotografie zijn altijd vrijblijvend, mits er een duidelijk akkoord is geweest tussen beide partijen. 
 • Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. 
 • Het bedrag kan vooraf via overschrijving van de bank worden overgemaakt of op de dag van de sessie worden voldaan door contante betaling. Alleen wanneer het bedrag volledig is voldaan worden de bestanden verstuurd.
 • Annuleren kan alleen door middel van E-mail. Annulering dient uiterlijk 24 uur van te voren door gegeven te worden. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de geplande datum wordt er 50% in rekening gebracht wanneer daar geen gegronde reden voor is. AileenFotografie beoordeeld zelf de reden, gegronde reden zijn, ziekte, overlijden (naasten) etc. 
 • Ik zal altijd mijn uiterste best doen maar het kan voorkomen dat ik zelf een fotosessie moet verzetten/annuleren, dit zal altijd in overleg gaan en indien nodig u verwijzen naar een collega. 

Bij het gebruikmaken van mijn diensten gaat u automatische akkoord met deze voorwaarden.

 

 1. Privacy en persoonsgegevens 

Aileenfotografie zal ten alle tijde geen persoonsgegevens, adressen, E-mails etc. openbaar maken of doorgeven aan andere.

Bij het gebruikmaken van mijn diensten gaat u automatische akkoord met deze voorwaarden.

 

 1. Auteursrechten van de foto’s 

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij mij als fotograaf. 

 • De klant geeft toestemming aan AileenFotografie om een zelf te bepalen selectie van de opnames op de website en/of facebook te plaatsen, te gebruiken als portfolio. (De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.) De foto’s op de website zijn beschermd door het watermerk / lage resolutie. AileenFotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten haar medeweten elders op het net worden geplaatst.
 • De klant gebruikt de grote bestanden zonder watermerk alleen voor privé doeleinden. Publicatie en/of duplicatie middels privé social media is toegestaan mits het geen commerciële doeleinden betreft en de klant de hiervoor mijn naamvermelding/website gebruikt.
 • Publicatie en/of duplicatie voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van AileenFotografie.
 • Het ontvangen van de foto’s van AileenFotografie geeft de klant hen niet automatisch de rechten op de foto’s. De klant, verbindt zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleinen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het toevoegen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegestaan. De klant heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s worden toegepast.

Bij het gebruikmaken van mijn diensten gaat u automatische akkoord met deze voorwaarden. 

 

 1. Specifieke voorwaarden 
 • Zwangerschaps-, vriendinnen-, familie-, gezins fotoshoot worden op locatie buiten gedaan, in overleg kiezen wij een locatie, indien dit 20 km buiten Sittard is wordt er reiskosten in rekening gebracht. 
 • Life Style fotoshoot vindt altijd bij klant thuis in vertrouwde omgeving. Indien dit 20 km buiten Sittard is wordt er reiskosten in rekening gebracht.
 • Door weersomstandigheden bij een buiten fotoshoot kan de sessie vanaf mijn kant op ieder moment verzet worden.
 • Een newborn fotoshoot en een sitter fotoshoot vindt bij AileenFotografie in de studio plaats.
 • De studio vindt in huis plaats waar ook andere mensen wonen. Het is daarom belangrijk om op tijd te komen om de verstoringen tot een minimum te beperken. Wanneer je denkt later te komen laat mij dit dan ruim op tijd weten.
 • Foto’s met eventuele broertje/zusje zijn geen probleem. Meld dit wel van te voren zodat AileenFotografie er rekening mee kan houden. Als je baby samen met de grote broer of zus op de foto gaan wordt dit aan het begin van de fotoshoot gedaan. Mocht(en) broertje/zusje niet mee willen werken of gevaarlijk gedrag vertonen voor de baby kan het zijn dat er geen foto’s gemaakt kunnen worden, ten alle tijden kiest AileenFotografie voor de veiligheid van de baby, hier dient u rekening mee te houden.
  Neem een ouder of een andere familielid of een vriend(in) mee die na de fotoshoot met de grote broer of zus alvast naar huis kunnen gaan, of samen naar de stad of speeltuintje gaan zodat AileenFotografie samen met jou/jullie volledig kan richten op de fotoshoot van je baby. Het is namelijk belangrijk dat we ongestoord alle mooie momenten kunnen vastleggen op de foto.
 • Baby’s zijn geen robots, wanneer een baby het duidelijk niet naar zin heeft, last van krampen of wat dan ook stopt AileenFotografie de fotoshoot vroegtijdig om overprikkeling te voorkomen, wij zoeken dan naar een gepaste oplossing, het bedrag dient wel voldaan te worden. Indien een baby niet wilt slapen, maar verder wel rustig is zal de fotoshoot gewoon doorgaan.
 • Het is mogelijk dat newborn tijdens de fotoshoot extra voeding krijgt zodat de fotoshoot verder flexibel blijft verlopen.
 • Verzoeken tot bepaalde poses of gebruik van bepaalde accessoires ga ik alleen in mee wanneer ik het 100% veilig acht voor de baby, wanneer dit niet het geval is ga ik niet mee in het verzoek. 
 • Jullie hebben AileenFotografie gevraagd om foto’s te maken en gaan daarmee akkoord met mijn styling, meegebrachte accessoires en kleding mag en kan AileenFotografie weigeren wanneer ik dit niet bij mijn stijl vind passen, wil je toch graag iets overleggen laat mij dit dan bij de reservering weten om teleurstellingen te voorkomen. 
 • Wanneer u denkt dat de baby uit zijn doen is of ziek is en dit mogelijk problemen geeft bij de fotoshoot is het verstandig om de fotosessie te verzetten, u dient dit zo snel mogelijk te laten weten.
 • Wanneer u bepaalde accessoires, kleuren etc niet mooi vindt, dient u dit direct aan te geven zodat ik het kan aanpassen. Klacht achteraf over het niet mooi vinden van bepaalde accessoires, kleuren etc is ongegrond. 
 • Ook kinderen kunnen niet in hun hum zijn en/of niet meewerken, de fotosessie wordt dan stop gezet, wij zoeken dan naar een gepaste oplossing, het bedrag dient wel voldaan te worden. 

Bij het gebruikmaken van mijn diensten gaat u automatische akkoord met deze specifieke voorwaarden.